(+66) 063-3805811 จันทร์-อาทิตย์: 9.00 - 21.00

แพ็คเกจมาตราฐาน

ต่อท่าน1,900THB
 • กรอกฟอร์มออนไลน์
 • นัดหมาย
 • จองตั๋วเครื่องบิน
 • ตรวจเอกสาร
 • ปรึกษาฟรี

คำอธิบาย

แพ็คเกจนี้รวมรายการพื้นฐานที่จำเป็นต่อการยื่นวีซ่า รวมไปถึงการให้คำปรึกษา วิเคราะห์แนวทางการได้วีซ่า การเลือกประเภทวีซ่าที่ตรงกับคุณ ลดโอกาสการถูกปฎิเสธวีซ่าจากสถานทูต คุณจะได้รับรายการเอกสารที่ต้องเตรียมหลังจากเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์เบื้องต้น (เพื่อทราบประเภทวีซ่า)

ในกรณีที่คุณมีประวัติวีซ่าแชงเก้น(ยกเว้นสาธารณรัฐเช็ก)ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา คุณไม่จำเป็นต้องแสดงตัว ณ ศูนย์ยื่นที่กรุงเทพฯ ทาง Visa4Thai มีบริการยื่นวีซ่าแทนด้วยค่ะ หากต้องการจองโรงแรม ประกันการเดินทาง แผนการเดินทาง โปรดคลิกที่นี่เพื่อไปยังหน้าบริการเสริมของเรา

สิ่งที่รวมในแพ็คเกจ

 • ลงทะเบียนและกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ภาษาอังกฤษ
 • ทำการนัดหมายวันยื่นวีซ่า
 • ทำการจองเอกสารตั๋วเครื่องบิน
 • ตรวจเอกสารและวิเคราะห์แต่ละเคสให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • ปรึกษาและให้คำแนะนำในการจัดเตรียมเอกสารและขั้นตอนการทำเรื่องวิซ่า

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้เป็นส่วนของค่าวีซ่าและค่าบริการศูนย์ยื่น ท่านจำเป็นต้องชำระเพิ่ม ณ ศูนย์ยื่นวีซ่าตามวันนัดที่ไปยื่นเอกสาร

 • ผู้ใหญ่ 3,200 บาทต่อท่าน (วีซ่าระยะสั้น)
 • เด็กอายุ 6-12 ปี 2,100 บาทต่อท่าน (วีซ่าระยะสั้น)
 • เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี 1,100 บาทต่อท่าน (วีซ่าระยะสั้น)
 • ผู้ใหญ่/เด็ก 4,450 บาทต่อท่าน (วีซ่าระยะยาว)
 • ห้องรับรองพิเศษพรีเมี่ยมเลาจ์ 1,600 บาทต่อท่าน (ตัวเลือก)

สำคัญ

เอกสารที่ยื่นทำวีซ่าจะไม่ได้คืนทุกกรณี รบกวนยื่นเฉพาะตัวสำเนา และนำตัวจริงไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ยื่นในวันนัดยื่นเอกสาร

ข้อตกลง

ราคานี้เป็นราคาต่อท่าน
เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินเป็นเพียงเอกสารประกอบการทำวีซ่า
ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่า (โปรดอ่านเพิ่มด้านบนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
ราคานี้ไม่รวมค่าไปรษณีย์/แมสเซ็นเจอร์ กรณีส่งเอกสารมาที่ Visa4Thai
Visa4Thai มีหน้าที่ช่วยจัดการและตรวจเอกสารเท่านั้น ผลการพิจารณาวีซ่าขึ้นกับทางสถานทูต
ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี

เวลาดำเนินการ

ระยะเวลาการพิจารณาวีซ่าของสถานทูต

 • วีซ่าระยะสั้น 3 - 12 วันทำการ (ไม่นับวันหยุด)
 • วีซ่าระยะยาว 1 อาทิตย์ - 2 เดือน (ไม่นับวันหยุด)

ราคา

1,900 บาทต่อท่าน