(+66) 063-3805811 จันทร์-อาทิตย์: 9.00 - 21.00

แพ็คเกจพิเศษ

ต่อท่าน9,900THB
 • กรอกฟอร์มออนไลน์
 • นัดหมาย
 • จองตั๋วเครื่องบิน
 • จองโรงแรม
 • ประกันการเดินทาง
 • แปลเอกสาร
 • ตรวจเอกสาร
 • รับพาสปอร์ตคืน
 • ที่ปรึกษา
 • ทำฟรีรอบ 2

คำอธิบาย

ซื้อเพียงแพ็คเกจเดียวรวมแล้วทุกอย่าง แพ็คเกจนี้รวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างไว้หมดแล้ว ไม่มีการจ่ายเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้น คุณจะได้รับทุกอย่างที่จำเป็นในการยื่นวีซ่า รวมทั้งปรึกษา วิเคราะห์ประเภทวีซ่าและลดโอกาสการถูกปฎิเสธวีซ่าจากสถานทูต คุณจะได้รับรายการเอกสารที่ต้องเตรียมหลังจากเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์เบื้องต้น(เพื่อทราบประเภทวีซ่า)

ในกรณีที่คุณมีประวัติวีซ่าแชงเก้น(ยกเว้นสาธารณรัฐเช็ก)ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา คุณไม่จำเป็นต้องแสดงตัว ณ ศูนย์ยื่นที่กรุงเทพฯ ทาง Visa4Thai มีบริการยื่นวีซ่าแทนด้วยค่ะ บริการนี้รวมในแพ็คเกจแล้วนะคะ

สิ่งที่รวมในแพ็คเกจ

 • ลงทะเบียนและกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ภาษาอังกฤษ
 • ทำการนัดหมายวันยื่นวิซ่า
 • ทำการจองเอกสารตั๋วเครื่องบิน
 • ประกันการเดินทาง (ระยะเวลาครอบคลุม 90 วัน)
 • ทำการจองเอกสารโรงแรม
 • แปลเอกสารฟรี 3 หน้า
 • ค่าธรรมเนียมวิซ่าและค่าบริการสถานทูต
 • บริการรับพาสปอร์ตคืน
 • ปรึกษาและให้คำแนะนำในการจัดเตรียมเอกสารและขั้นตอนการทำเรื่องวิซ่า
 • ตรวจเอกสารและวิเคราะห์แต่ละเคสให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • ทำวิซ่าฟรีรอบที่ 2 กรณีวิซ่าถูกปฎิเสธ

ตัวเลือกเพิ่มเติม

หากท่านต้องการห้องรับรองพิเศษพรีเมี่ยมเลานจ์ มีค่าบริการเพิ่มเติม 1,600 บาทต่อท่าน

สำคัญ

เอกสารที่ยื่นทำวีซ่าจะไม่ได้คืนทุกกรณี รบกวนยื่นเฉพาะตัวสำเนา และนำตัวจริงไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ยื่นในวันนัดยื่นเอกสาร

ข้อตกลง

ราคานี้เป็นราคาต่อท่าน
เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินและโรงแรมเป็นเพียงเอกสารประกอบการทำวีซ่า
การทำวีซ่าฟรีรอบที่ 2 ท่านต้องชำระค่าวีซ่าเอง
ราคานี้ไม่รวมค่าไปรษณีย์/แมสเซ็นเจอร์ กรณีส่งเอกสารมาที่ Visa4Thai
Visa4Thai มีหน้าที่ช่วยจัดการและตรวจเอกสารเท่านั้น ผลการพิจารณาวีซ่าขึ้นกับทางสถานทูต
ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี

เวลาดำเนินการ

ระยะเวลาการพิจารณาวีซ่าของสถานทูต

วีซ่าระยะสั้น 3 - 12 วันทำการ (ไม่นับวันหยุด)
วีซ่าระยะยาว 1 อาทิตย์ - 2 เดือน (ไม่นับวันหยุด)

ราคา

9,900 บาทต่อท่าน