(+66) 063-3805811 จันทร์-อาทิตย์: 9.00 - 21.00

ตรวจเอกสาร

ต่อท่าน500THB
  • รายการเอกสาร
  • ตรวจเอกสาร
  • 1 วันทำการ

คำอธิบาย

ตรวจเอกสารออนไลน์ง่ายๆ รับผลภายใน 1 วันหลังชำระเงิน แพ็คเกจนี้เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการจัดเตรียมเอกสารเอง และต้องการเจ้าหน้าที่ตรวจความถูกต้องให้ก่อนการยื่นเอกสารจริงให้สถานทูต

สิ่งที่รวมในแพ็คเกจ

  • รายการเอกสารในการยื่นวีซ่า
  • ตรวจเอกสารออนไลน์

สำคัญ

เอกสารที่ยื่นทำวีซ่าจะไม่ได้คืนทุกกรณี รบกวนยื่นเฉพาะตัวสำเนา และนำตัวจริงไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ยื่นในวันนัดยื่นเอกสาร

ข้อตกลง

ราคานี้เป็นราคาต่อท่าน
แพ็กเกจนี้เหมาะสำหรับท่านที่พอมีพื้นฐานความรู้เรื่องวีซ่าและต้องการตรวจสอบความถูกต้อง
เป็นการตรวจเอกสารผ่านออนไลน์เท่านั้น
แพ็กเกจนี้ไม่รวมการวิเคราะห์เคส และการปรึกษา
Visa4Thai มีหน้าที่ช่วยจัดการและตรวจเอกสารเท่านั้น ผลการพิจารณาวีซ่าขึ้นกับทางสถานทูต
ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี

ราคา

500 บาทต่อท่าน